ونداپرداخت ارائه‌دهنده راه‌حل‌های بانکی و خدمات تراکنشی

    منوی اصلی

  • مستندات وب سرویس
  • وردپرس
  • جوملا
  • فروشگاه ساز ها
  • مدیریت هاستینگ
  • انجمن ها
متد verify
بعد از انجام دادن فرآیند پرداخت در صفحه پرداخت بانک ، کاربر به آدرس کال بک شما بازگشت داده میشود که همراه آن یک سری پارامتر از بانک ارسال میگردد . اسم این پارامترها و متد نحوه برگشت در خروجی bank_callback_details متد request توضیح داده شد . اما در هر صورت میتوانید کلیه پارامتر های POST و GET شده به کال بک سایت را ارسال کنید . بعد از فراخوانی متد verify چنانچه مقدار result برابر 1 باشد مبلغ به حسابتان افزوده میگردد در غیر اینصورت کد خطای لازم نشان داده میشود پارامترهایی که باید به متد verify ارسال کنید به شرح زیر است
پارامترالزامی|اختیاریمقادیر مجازمثالتوضیحات
pinالزامیstringgtd1u16d960522r809پین اتصال به درگاه ، از پنل کاربری در سایت در لیست درگاهها این پین را بردارید
priceالزامیnumber1000مبلغ پرداختی به تومان
order_idالزامیnumber1 تا 999999999شماره فاکتور اعلامی شما
vprescodeالزامیstring4528u16g14d960523r3191شناسه پیگیری vprescode که در مرحله request دریافت کرده اید
bank_returnالزامیjson {
"SaleReferenceId":"20170814113803",
"ResCode":"random_res_code_8",
"card_pan":"1111111111111111",
"State":"1"
}
لیست مقادیر ارسالی از سمت درگاه بانک به سمت کال بک شما

 $bank_return = $_POST + $_GET ;$data_string = json_encode(array ( 'pin' => 'gtd1u16d960522r810', 'price' => 1000, 'order_id' => 1, 'vprescode' => '4531u16g14d960523r4166', 'Bank_return'=>$return_bank, ));$ch = curl_init('https://vandapardakht.com/Verify');curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data_string);curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array( 'Content-Type: application/json', 'Content-Length: ' . strlen($data_string)) );curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30);curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 1);$result = curl_exec($ch);curl_close($ch);//result $json = json_decode($result,true);print_r($json);
مقادیر بازگشتی متد verify یک مقدار json به شرح زیر است .
در تراکنش موفق مقدار result برابر 1 میباشد .
تراکنش موفق :
 { "result": 1, }
تراکنش ناموفق
 { "result": 0, }
تراکنش خطا دار
 { "result": -31, }
توضیحات پارامترهای خروجی
پارامترنوعمثالتوضیحات
resultnumber1اگر برابر 1 باشد یعنی عملیات وریفای موفقیت آمیز اگر برابر صفر باشد یعنی تراکنش وریفای نشده و درصورت کسر مبلغ ، از طرف بانک بعد از چند دقیقه مبلغ مرجوع میگردد در صورتیکه کد خطا یک عدد منفی بود ، یعنی خطایی رخ داده است .

لیست خطاها
کد خطامعنی
-1پارامترهای ارسالی برای متد مورد نظر ناقص یا خالی هستند . پارمترهای اجباری باید ارسال گردد
-2دسترسی api برای شما مسدود است
-6عدم توانایی اتصال به گیت وی بانک از سمت وبسرویس
-9خطای ناشناخته
-20پین نامعتبر
-21ip نامعتبر
-22مبلغ وارد شده کمتر از حداقل مجاز میباشد
-23مبلغ وارد شده بیشتر از حداکثر مبلغ مجاز هست
-24مبلغ وارد شده نامعتبر
-26درگاه غیرفعال است
-27آی پی مسدود شده است
-28آدرس کال بک نامعتبر است ، احتمال مغایرت با آدرس ثبت شده
-29 آدرس کال بک خالی یا نامعتبر است
-30چنین تراکنشی یافت نشد
-31تراکنش ناموفق است
-32مغایرت مبالغ اعلام شده با مبلغ تراکنش
-35شناسه فاکتور اعلامی order_id نامعتبر است
-36پارامترهای برگشتی بانک bank_return نامعتبر است
-38تراکنش برای چندمین بار وریفای شده است
-39 تراکنش در حال انجام است

icon-plugins

Joombrifreelance

دانلود
icon-plugins

Joombahjobs

دانلود
icon-plugins

Vikevents

دانلود
icon-plugins

Virtuemart

دانلود
icon-plugins

RSmembership

دانلود
icon-plugins

Tinypayment

دانلود
icon-plugins

Joomshopping

دانلود
icon-plugins

Joombrifreelance

دانلود
icon-plugins

fileSeller

دانلود
icon-plugins

DJClassifieds

دانلود
icon-plugins

ووکامرس

دانلود
woocommerce

VIPFileDownloads

دانلود
woocommerce

PaidDownloads

دانلود
woocommerce

Advancevip

دانلود

ساده و بدون هزینه / همه تراکنش‌ها و مشتریان‌شما دریک‌ حساب‌کاربری !